ప్లాస్టిక్ ఇంజెక్షన్

  • ప్లాస్టిక్ ఇంజెక్షన్

    ప్లాస్టిక్ ఇంజెక్షన్

    P&Qకి ప్లాస్టిక్ ఇంజెక్షన్ ఫ్యాక్టరీ లేదు, కానీ కస్టమర్ అవసరాలకు అనుగుణంగా షీట్ మెటల్ భాగాలను కూడా అందించవచ్చు.P&Q ప్లాస్టిక్ ఇంజెక్షన్ భాగాలు, చిన్న నుండి పెద్ద పరిమాణం, ప్రధానంగా లైటింగ్ మరియు వీధి ఫర్నిచర్ అప్లికేషన్‌లో.